Kanał RSS
Baza Wiedzy
   


Aby wgrać nowy certyfikat OOP do Platnika należy: - w bocznym menu (po lewej) wyświetlić certyfikaty - z menu PRZEKAZ wybieramy OBIERZ I REJESTRUJ CERTYFIKAT ZUS. Należy pamiętać, że powyższa pozycja w menu jest aktywna dopiero po wykonaniu pierwszego kr...
UDOSTĘPNIANIE DANYCH PRZETWARZANYCH W SI CEPiK Z WYKORZYSTANIEM SIECI INTERNET Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) dysponuje programem komputerowym przeznaczonym do udostępniania, poprzez sieć publiczną - Internet, danych i informacji gromadzonych w S...
From command prompt you can try this command. It will work ( Microsoft recommendation). SQLWMSDE-KB948110-x86-ENU.exe /upgradesp sqlrun INSTANCENAME=UDDI /l*v %windir%WMSDE.log zatrzymujemy usługę i wpisujemy odpowiednią nazwę instancji np: share...
Najbardziej popularne 
 
Aktualne artykuły 
 
Pomoc Software Biuro by IT Tomasz Michalak Support Center fusion